Stichting Orgelkring Nederweert
De Orgelkring Nederweert is actief sinds 2007 en heeft sindsdien ieder jaar een orgelconcert georganiseerd in de
St. Lambertuskerk.

De kring is aangesloten bij de SOL (Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg).


Doelstelling van de stichting

1.     De stichting heeft tot doel:
de instandhouding van het monumentaal Clerinx orgel in de St. Lambertuskerk te Nederweert te bevorderen door
renovatie en periodiek onderhoud;
het instrument dienstbaar te maken en te houden voor de gemeenschap bij liturgische vieringen en het
organiseren van orgelconcerten en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijks
concertprogramma.


Om de verschillende pagina's te bezoeken klikt u hier boven op de rubriek van uw keuze.
Over het monumentaal orgel kunt u alles lezen onder de knop "Historie".

Contactgegevens

Postadres: Agneshof 25, 6031 CZ  Nederweert

Telefoon  0495-632018

E-mail:  Secretariaat

E-mail: voorzitter

Bank RABO
nr.NL45 RABO 0158 5704 80

Aanmeldformulier "Donateur"
WELKOM BIJ DE
ORGELKRING NEDERWEERT